Realizace plochých střech technologií PVC fólie


Původní stav                      Realizace                          Realizace                        Realizace