Realizace plochých střech technologií SBS pás


Původní stav                      Realizace                          Realizace                        Realizace